×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No
Program Yeterlilikleri
1

 

Kaynak ve erek dilde uzman ve yazılı ve sözlü çeviri alanında yetkin olur
2

 

Eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve araştırma yapma gibi zihinsel beceriler kazanır
3

 

Farklı kültürler arasında etkin iletişim sağlar
4

 

Edebiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, tıp ve teknoloji gibi farklı alanlarla ilgili kuramsal ve terimsel bilgi edinir
5

 

Bilimsel bir bakış açısı çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri alanıyla ilgili kuramlar hakkında bilgi sahibi olur
6

 

Yazılı ve sözlü çeviriyi şekillendiren etmenler hakkında farkındalık kazanır
7

 

Bilgisayar destekli çeviri, çevirimiçi terminoloji bankaları, çeviri programları ve bilgi sitelerini kullanımı gibi teknoloji bağlantılı beceriler kazanır
8

 

Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
9

 

Çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunur
10

 

Gizlilik, sadakat, bağlılık ve işleri zamanında teslim etmek gibi etik kuralları öğrenir
11

 

Çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanır
12

 

Kaynak ve erek diller dışında üçüncü bir dili öğrenir
13

 

Üçüncü bir dilde yazılı çeviri ve sözlü çeviri edinci kazanır
14

 

Hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumunun önemi konularında eğitimlidir

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Course Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TINS 121
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
2
3
2
3
TINS 122
4
3
1
3
1
3
1
3
3
2
0
0
0
0
TINS 124
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 125
4
3
2
4
0
1
1
1
1
3
2
0
0
2
TINS 126
2
3
4
3
0
1
1
1
1
3
3
0
0
2
TINS 127
1
4
0
3
1
4
0
3
2
2
1
0
0
3
TINS 128
4
3
1
3
1
3
1
3
3
2
0
0
0
0
TINS 161
2
4
4
3
1
2
1
1
1
1
2
0
0
2
TINS 163
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 164
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 166
3
2
1
4
1
2
1
4
4
3
2
0
0
2
TINS 221
4
1
2
1
1
4
0
0
0
1
3
0
0
3
TINS 222
2
4
0
3
2
4
0
3
2
2
1
0
0
3
TINS 223
4
2
1
3
0
1
3
1
1
3
2
0
0
2
TINS 224
4
2
1
3
0
1
3
1
1
3
2
0
0
2
TINS 225
4
3
3
1
0
3
1
4
4
1
2
0
0
3
TINS 226
4
4
2
1
1
4
0
1
0
2
3
0
0
3
TINS 227
4
1
3
1
0
1
1
1
1
3
1
0
0
2
TINS 228
2
3
4
4
1
1
1
1
1
2
3
0
0
2
TINS 256
4
2
2
2
0
1
0
2
0
1
2
0
0
2
TINS 263
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 264
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 321
4
3
1
3
3
4
3
4
4
3
2
0
0
3
TINS 322
3
3
4
2
0
3
1
2
2
3
3
0
0
2
TINS 323
4
1
4
4
2
2
2
4
4
3
3
0
0
3
TINS 324
4
2
1
1
1
2
3
4
4
3
2
0
0
1
TINS 325
4
1
1
4
3
3
2
4
4
3
3
0
0
1
TINS 326
4
1
1
4
3
3
2
4
4
3
3
0
0
1
TINS 327
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 328
4
2
2
3
1
3
2
4
2
4
3
0
0
3
TINS 329
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 330
4
4
2
1
4
4
0
1
0
1
3
0
0
3
TINS 333
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 356
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 363
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 364
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 365
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 421
4
3
4
4
2
1
1
2
1
2
3
0
0
2
TINS 422
4
4
0
3
1
3
3
4
4
3
1
0
0
3
TINS 423
4
4
2
1
4
4
0
1
0
1
3
0
0
3
TINS 424
4
4
2
3
1
2
0
3
4
3
3
0
0
3
TINS 425
4
1
3
4
1
4
0
4
3
3
3
0
0
3
TINS 426
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 427
4
1
2
4
1
4
0
4
0
1
3
0
0
3
TINS 428
4
1
0
1
2
2
4
4
4
3
2
0
0
1
TINS 429
4
1
1
0
1
3
3
4
4
3
2
0
0
1
TINS 430
4
1
1
0
1
3
3
4
4
3
2
0
0
1
TINS 432
2
3
3
3
0
1
3
1
4
3
2
0
0
2
TINS 433
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 455
4
1
2
4
1
4
1
4
2
1
3
0
0
3
TINS 456
4
1
1
4
1
1
0
4
0
1
1
0
0
1
TINS 458
1
1
3
2
1
2
1
4
4
3
2
3
2
3
TINS 463
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4
TINS 464
4
2
2
4
1
2
1
4
4
3
3
4
4
4

 

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ Beşeri Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Mütercim-Tercümanlık alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Kaynak ve erek dilde uzman ve yazılı ve sözlü çeviri alanında yetkin olur
Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Farklı kültürler arasında etkin iletişim sağlar
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Bilimsel bir bakış açısı çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri alanıyla ilgili kuramlar hakkında bilgi sahibi olur
Çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunur
Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. Çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunur
Çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanır
Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve araştırma yapma gibi zihinsel beceriler kazanır
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. Hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumunun önemi konularında eğitimlidir
Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve araştırma yapma gibi zihinsel beceriler kazanır
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanır
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. Hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumunun önemi konularında eğitimlidir
Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunur
Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Edebiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, tıp ve teknoloji gibi farklı alanlarla ilgili kuramsal ve terimsel bilgi kazanır
Yazılı ve sözlü çeviriyi şekillendiren etmenler hakkında farkındalık kazanır
Bir yabancı dili kullanarak alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). Kaynak ve erek diller dışında üçüncü bir dili öğrenir
Üçüncü bir dilde yazılı çeviri ve sözlü çeviri edinci kazanır
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Bilgisayar destekli çeviri, çevirimiçi terminoloji bankaları, çeviri programları ve bilgi sitelerini kullanımı gibi teknoloji bağlantılı beceriler kazanır
Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanır
Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. Gizlilik, sadakat, bağlılık ve işleri zamanında teslim etmek gibi etik kuralları öğrenir
Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. Çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanır
Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. Edebiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, tıp ve teknoloji gibi farklı alanlarla ilgili kuramsal ve terimsel bilgi kazanır
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. Yazılı ve sözlü çeviriyi şekillendiren etmenler hakkında farkındalık kazanır
Piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlar
Hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumunun önemi konularında eğitimlidir