×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sevgili Gençler, 

“Çevirmen” dediğimizde belki de dünyanın en eski mesleklerinden birini tanımlıyoruz. Dillerin, kökende kardeş olsalar da tek heceli, eklemeli ve çekimli diller haline dönüşerek ve dil aileleri oluşturarak birbirlerinden ayrılmasıyla, diller ve kültürler-arası iletişimi sağlayacak çevirmenlere tarih boyunca ihtiyaç duyulmuştur. Bir kültürden diğerine aktarım diye de tanımlayabileceğimiz çeviri eyleminin disipline edilmesine dönük çalışma alanı olan Çeviribilim, sosyal bilimler altında yer almaktadır: Dilbilim, felsefe, edebiyat, sosyoloji, hukuk, tıp, mühendislik, vb. alanlar ve söylemleri Çeviribilim’in konuları arasında bulunmaktadır.

Son elli yılda bütün insan topluluklarının ve kültürlerinin ürettiğinin toplamından fazla bilgi üretmiş, kültürel çoğulculuğun egemen olduğu ve hızla değişip yenilenen günümüz dünyasında bu mesleğin kültürler arası iletişim ve etkileşimde ne denli önemli rol oynadığı ve ne denli vazgeçilemez olduğu da ortadadır.

Çankaya Üniversitesi’nin  eğitimli bireylerle ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılama vizyon ve misyonunu doğrultusunda, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü alanında yetkin ve evrensel değerlerle donatılmış çevirmenleri ülkemize kazandırma amacındadır.

Alanda isim yapmış değerli çevirmenlerle, bölümümüz bünyesinde bulunan seçkin öğretim elemanlarıyla, her türlü teknik, teknolojik donanıma sahip Andaş Çeviri Laboratuvarıyla, Bologna Sürecinin getirdiği çağdaş eğitim programı ve Erasmus öğrenci değişim programıyla, Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 2005 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Alanı seçecek tüm adaylara başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ertuğrul KOÇ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Bölüm Başkanı