×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Çift Anadal Programı (Yazılı Çeviri)

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi ECTS
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR (Introduction to Translation I) 3 0 3 6
TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG (Introduction to Translation II 3 0 3 6
TINS 231 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies) 3 0 3 5
TINS 232 Çeviri Kuramları (Theories of Translation) 3 0 3 5
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies) 3 0 3 5
TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis) 3 0 3 5
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I (Précis Writing and Translation I) 3 0 3 6
TINS 238 Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II) 3 0 3 6
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology) 3 0 3 4
TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts) 3 0 3 6
TINS 337 Çeviride Güncel Konular (Contemporary Issues in Translation) 3 0 3 4
TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and  Administrative Sciences) 3 0 3 6
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) 3 0 3 5
TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi (Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy) 3 0 3 5
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (On-sight Translation) 2 2 3 4
TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar (Professional Standards and Practice) 3 0 3 5
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Social Sciences) 3 0 3 4
TINS 449 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence) 3 0 3 4
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TOPLAM: 18 Zorunlu ve 6 Bölüm Seçmelisi= 24 Ders

 

 

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL MÜFREDATI (2023)

 

TINS 107 Çeviriye Giriş I: İngilizce-Türkçe (Introduction to Translation I: English-Turkish)      (3 0 3 / 6)

TINS 108 Çeviriye Giriş II: Türkçe-İngilizce (Introduction to Translation II: Turkish-English)   (3 0 3 / 6)

TINS 201 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri I (Sight Translation I)                                                              (2 2 3 / 3)

TINS 202 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri II (Sight Translation II)                                                          (2 2 3 / 3)

TINS 204 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies)                                                     (3 0 3 / 5)

TINS 205 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies)                                                       (3 0 3 / 5)

TINS 206 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis)            (3 0 3 / 5)

TINS 207 Özetleyerek Çeviri (Précis Writing and Translation)                                                             (3 0 3 / 5)

TINS 301 Not Alma ve Ardıl Çeviri I) (Note-taking and Consecutive Translation I)                        (4 0 4 / 4)

TINS 302 Not Alma ve Ardıl Çeviri II (Note-taking and Consecutive Translation II)                      (4 0 4 / 4)

TINS 303 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Translation for Social Sciences)                                  (3 0 3 / 6)

TINS 304 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Translation for Science and Technology)

TINS 308 Ekonomi Metinleri Çevirisi (Translation for Economics)                                                   (3 0 3 / 3)

TINS 401 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi                                                                             (3 0 3 / 6)
(Translation for Diplomacy and International Relations)

TINS 402 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları (Applied Translation Studies)                                           (3 0 3 / 6)

TINS 404 Görsel-İşitsel Çeviri (Audiovisual Translation)                                                                     (3 0 3 / 6)

TINS 405 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research in Translation Studies)                          (4 0 4 / 12)

TINS 406 Çeviri Projesi (Translation Project)                                                                                          (4 0 4 / 12)

18 ZORUNLU DERS 7 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ

TOPLAM: 25 DERS

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Yan Dal Programı (Yazılı Çeviri)

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi ECTS
TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi (Comparative English-Turkish Grammar) 3 0 3 6
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR (Introduction to Translation I) 3 0 3 6
TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG (Introduction to Translation II) 3 0 3 6
TINS 232 Çeviri Kuramları (Theories of Translation) 3 0 3 5
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies) 3 0 3 5
TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis) 3 0 3 5
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) 3 0 3 5
TINS 337 Çeviride Güncel Konular (Contemporary Issues in Translation) 3 0 3 4
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) 3 0 3 5
TINS 449 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence) 3 0 3 4
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)
TOPLAM: 10 Zorunlu ve 6 Bölüm Seçmelisi= 16 Ders

 

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ YAN DAL MÜFREDATI (2023)

 

TINS 102 İleri Düzey İngilizce Okuma Yazma (Advanced Reading and Writing Skills in English)  (3 0 3 / 6)

TINS 103 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi I (Comparative English-Turkish Grammar I) (3 0 3 / 6)

TINS 107 Çeviriye Giriş I: İngilizce-Türkçe (Introduction to Translation I: English-Turkish)          (3 0 3 / 6)

TINS 108 Çeviriye Giriş II: Türkçe-İngilizce (Introduction to Translation II: Turkish-English)       (3 0 3 / 6)

TINS 204 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies)                                                         (3 0 3 / 5)

TINS 205 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies)                                                           (3 0 3 / 5)

TINS 206 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis)                (3 0 3 / 5)

TINS 303 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Translation for Social Sciences)                                      (3 0 3 / 6)

TINS 308 Ekonomi Metinleri Çevirisi (Translation for Economics)                                                        (3 0 3 / 5)

TINS 403 Karşılaştırmalı Edebiyat (Comparative Literature)                                                                   (3 0 3 / 6)