×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
 1. Kaynak ve erek dilde uzman ve yazılı ve sözlü çeviri alanında yetkin çevirmenler yetiştirmek.
 2. Öğrencilerin eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve araştırma yapma gibi zihinsel beceriler kazanmasını sağlamak.
 3. Farklı kültürler arasında etkin iletişim sağlanması için gerekli kültürel edinci yapılandırmak.
 4. Öğrencilerin edebiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, tıp ve teknoloji gibi farklı alanlarla ilgili kuramsal ve terimsel bilgi kazanmasını sağlamak.
 5. Öğrencileri bilimsel bir bakış açısı çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri alanıyla ilgili kuramlar hakkında bilgilendirmek.
 6. Öğrencilere yazılı ve sözlü çeviriyi şekillendiren etmenler hakkında farkındalık kazandırmak.
 7. Öğrencilerin bilgisayar destekli çeviri, çevirimiçi terminoloji bankaları, çeviri programları ve bilgi sitelerini kullanımı gibi teknoloji bağlantılı beceriler kazanmasını sağlamak.
 8. Mesleğinin gerekliliklerini başarıyla yerine getiren çevirmenler yetiştirmek amacıyla piyasa ve eğitim dünyası arasında en üst düzeyde iletişim sağlamak.
 9. Öğrencilerin çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunmasını sağlamak.
 10. Öğrencilere gizlilik, sadakat, bağlılık ve işleri zamanında teslim etmek gibi etik kuralları öğretmek.
 11. Öğrencilerin çevirinin bireysel ve toplumsaldan ulusal ve küresel düzeye kadar değişik düzeylerdeki rolü hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak.
 12. Öğrencilerin kaynak ve erek diller dışında üçüncü bir dili öğrenmesi sağlamak.
 13. Öğrencilere üçüncü bir dilde yazılı çeviri ve sözlü çeviri edinci kazandırmak.
 14. Öğrencileri hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumunun önemi konularında eğitmek