×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2021 MÜFREDATI

 ( YENİ EKLENEN DERSLER İLE MÜFREDAT TABLOSU )

 

1. Sınıf Ders içerikleri/First Year (2023 Yeni Müfredat)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 101 Dil Çalışmalarına Giriş
(Introduction to Language Studies)
(3 0 3 / 6) TINS 102 İleri Düzey İngilizce Okuma Yazma Becerileri
(Advanced Reading and Writing Skills)
(3 0 3 / 6)
TINS 103 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi I
(Comparative English-Turkish Grammar I)
(3 0 3 / 6) TINS 104 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi II
(Comparative English-Turkish Grammar II)
(3 0 3 / 6)
TINS 105 İngilizce Sözlü Anlatım I
(Oral Communication in English I)
(4 0 4 / 3) TINS 106 İngilizce Sözlü Anlatım II
(Oral Communication in English II)
(4 0 4 / 3)
TINS 107 Çeviriye Giriş I: İngilizce-Türkçe
 (Introduction to Translation I: English-Turkish)
(3 0 3 / 6) TINS 108 Çeviriye Giriş II: Türkçe-İngilizce
 (Introduction to Translation II: Turkish- English)
(3 0 3 / 6)
*TURK 101 Türk Dili I (Turkish I)     (3 0 3 / 3) *TURK 102 Türk Dili II (Turkish II) (3 0 3 / 3)
Departmental Elective I   (3 0 3 / 6) Departmental Elective II (3 0 3 / 6)
Total 16/ 30 Total 16/ 30

 

—————————————————————————————————————————————

 

2. Sınıf Ders içerikleri/Second Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 231 Çeviribilime Giriş

 (Introduction to Translation Studies)

(3 0 3 / 5) TINS 232 Çeviri Kuramları 

(Theories of Translation)

(3 0 3 / 5)
TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I

(Active Listening and Note-taking I)

(2 2 3 / 5) TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II

(Active Listening and Note-taking II)

(2 2 3 / 5)
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri 

(Translation Technologies)

(3 0 3 / 5) TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi

(Translation-oriented Discourse Analysis)

(3 0 3 / 5)
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I

(Précis Writing and Translation I)

(3 0 3 / 6) TINS 238 Özetleyerek Çeviri II

(Précis Writing and Translation II)

(3 0 3 / 6)
Departmental Elective V

 

(3 0 3 / 3) Departmental Elective VI (3 0 3 / 3)
Serbest Seçmeli I

 (Restrictive / Social Elective)

(3 0 3 / 3) Serbest Seçmeli II

 (Restrictive / Social Elective)

(3 0 3 / 3)
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I)

(2 0 2  / 3) HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

(Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II)

(2 0 2 / 3)
Total 20 / 30 Total 20 / 30

 

 

 

 

  3. Sınıf Ders içerikleri/Third Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi

 (Special Topics in Translation: Science and Technology)

(3 0 3 / 4) TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi

(Special Topics in Translation: EU Texts)

(3 0 3 / 6)
TINS 333 Sözlü Çeviri I

 (Interpreting I)

(2 2 3 / 4) TINS 334 Sözlü Çeviri II 

(Interpreting II)

(2 2 3 / 4)
TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi

 (Special Topics in Translation: Law)

(3 0 3 / 4) TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri

 (Research Methods in Translation Studies)

(3 0 3 / 5)
TINS 337 Contemporary Issues in Translation

(Çeviride Güncel Konular)

(3 0 3 / 4) TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi

 (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences)

(3 0 3 / 6)
Departmental Elective VII (3 0 3 / 3) Departmental Elective IX

 

 

(3 0 3 / 3)
Departmental Elective VIII (3 0 3 /3) Departmental Elective X

 

(3 0 3 / 3)
Serbest Seçmeli I

(Free Elective)

(3 0 3 /3) Serbest Seçmeli II

(Free Elective)

(3 0 3 /3)
TINS 381 Staj I (Summer Practice I) 5
Total 21 / 30 Total 21 / 30

 

 

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year
Yazılı Çeviri Alanı (Written Translation Track)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 441 Yazın Çevirisi

(Literary Translation)

(3 0 3 / 4) TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti

 (Publishing and Editing)

(3 0 3 / 5)
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi 

(Special Topics in Translation: Medicine)

(3 0 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi

(Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy)

(3 0 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

(On-sight Translation)

(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar

(Professional Standards and Practices)

(3 0 3 / 5)
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

 (Special Topics in Translation: Social Sciences)

(3 0 3 / 4) TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları

(Applied Translation Studies)

(3 0 3 / 5)
TINS 449 Resmi Yazışmalar

 (Formal Correspondence)

(3 0 3 / 4) Departmental Elective XII

 

 

( 2 2 3 / 5)
Departmental Elective XI (2 2 3 / 5) Departmental Elective XIII

 

 

(2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II

 (Summer Practice II)

5
Total 18 / 30 Total 18 / 30

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year
Sözlü Çeviri Alanı (Interpreting Track)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi

(Special Topics in Translation: Medicine)

(3 0 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi

(Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy)

(3 0 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

(On-sight Translation)

(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar

(Professional Standards and Practices)

(3 0 3 / 5)
TINS 451 Konferans Çevirmenliği I 

(Conference Interpreting I)

(2 2 3 / 4) TINS 452 Konferans Çevirmenliği II

(Conference Interpreting II)

(2 2 3 / 5)
TINS 453 Ardıl Çeviri I

(Consecutive Interpreting I)

(2 2 3 / 4) TINS 454 Ardıl Çeviri II 

(Consecutive Interpreting II)

(2 2 3 / 5)
TINS 455 Toplum ve Afet Çevirmenliği

(Community and Disaster Interpreting)

 (3 0 3 / 4) Departmental Elective XII

 

( 2 2 3 / 5)
Departmental Elective XI (2 2 3 / 5) Departmental Elective XIII

 

(2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II

(Summer Practice II)

5
Total 18 / 30 Total 18 / 30

 

 

ZORUNLU DERSLER:

1. SINIF

TINS 101 Mütercim-Tercümanlık Oryantasyonu(Orientation to Translation and Interpreting Studies) (0 / 1)
TINS 131 İngilizce Dilbilgisi I (English Grammar in Context I) (3 0 3 / 6)
TINS 132 İngilizce Dilbilgisi II (English Grammar in Context II) (3 0 3 / 6)
TINS 133 Çevirmenler için Türkçe Dilbilgisi (Turkish for Translators) (3 0 3 / 6)
TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi (Comparative English-Turkish Grammar) (3 0 3 / 6)
TINS 135 İngilizce Sözlü Anlatım I (Oral Communication in English I) (3 0 3 / 6)
TINS 136 İngilizce Sözlü Anlatım II (Oral Communication in English II) (3 0 3 / 6)
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR (Introduction to Translation I) (3 0 3 / 6)
TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG (Introduction to Translation II) (3 0 3 / 6)
TURK 101 Türk Dili I (Turkish I) (2 0 2/ 3)
TURK 102 Türk Dili II (Turkish II) (2 0 2/ 3)

 

2. SINIF

TINS 231 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies) (3 0 3 / 5)
TINS 232 Çeviri Kuramları (Theories of Translation) (3 0 3 / 5)
TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I (Active Listening and Note-taking I) (2 2 3 / 5)
TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II (Active Listening and Note-taking II) (2 2 3 / 5)
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies) (3 0 3 / 5)
TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis) (3 0 3 / 5)
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I (Précis Writing and Translation I) (3 0 3 / 6)
TINS 238 Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II) (3 0 3 / 6)
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I) (2 0 2 / 3)
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II) (2 0 2 / 3)

 

3.SINIF

TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology) (3 0 3 /4)
TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts) (3 0 3 / 6)
TINS 333 Sözlü Çeviri I (Interpreting I) (2 2 3 / 4)
TINS 334 Sözlü Çeviri II (Interpreting II) (2 2 3 / 4)
TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Law) (3 0 3 /4)
TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) (3 0 3 /5)
TINS 337 Contemporary Issues in Translation (Çeviride Güncel Konular) (3 0 3 /4)
TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and  Administrative Sciences) (3 0 3 / 6)
TINS 381 Staj I (Summer Practice I) 5

 

4.SINIF

TINS 441 Yazın Çevirisi (Literary Translation) (3 0 3 / 4)
TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) (3 0 3 / 5)
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Medicine) (3 0 3 / 4)
TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi (Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy) (3 0 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (On-sight Translation) (2 2 3 / 4)
TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar (Professional Standards and Practice) (3 0 3 / 5)
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Social Sciences) (3 0 3 / 4)
TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları (Applied Translation Studies) (3 0 3 / 5)
TINS 449 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence) (3 0 3 / 4)
TINS 451 Konferans Çevirmenliği I (Conference Interpreting I) (2 2 3 / 4)
TINS 452 Konferans Çevirmenliği II (Conference Interpreting II) (2 2 3 / 5)
TINS 453 Ardıl Çeviri I (Consecutive Interpreting I) (2 2 3 / 4)
TINS 454 Ardıl Çeviri II (Consecutive Interpreting II) (2 2 3 / 5)
TINS 455 Toplum ve Afet Çevirmenliği (Community and Disaster Interpreting)  (3 0 3 / 4)
TINS 481 Staj II (Summer Practice II) 5

 

SEÇMELİ DERSLER:

TINS 171 Metin İnceleme (Text Analysis) (3 0 3 / 3)
TINS 172 İngilizce Okuma – Yazma Becerileri (Reading and Writing Skills in English) (3 0 3 / 3)
TINS 173 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji I (Lexis and Terminology I) (3 0 3 / 3)
TINS 174 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji II (Lexis and Terminology II) (3 0 3 / 3)
TINS 191 Latin Kökenli Dillere Giriş (Introduction to Romance Languages) (3 0 3 / 5)
TINS 192 İspanyolcaya Giriş(Introduction to Spanish) (3 0 3 / 5)
TINS 194 Fransızcaya Giriş(Introduction to French) (3 0 3 / 5)
TINS 271 Uygarlık Tarihi (History of Civilizations) (3 0 3 / 3)
TINS 272 Türkiye’de Toplumsal Kurumlar (Social Institutions in Turkey) (3 0 3 / 3)
TINS 273 Çeviri Tarihi (Translation History) (3 0 3 / 3)
TINS 274 Bilgisayar Destekli Çeviri (Computer Assisted Translation) (3 0 3 / 3)
TINS 278 Dil Çalışmalarında Yaklaşımlar (Approaches to the Study of Language) (3 0 3 / 5)
TINS 291 İspanyolca I (Spanish I) (3 0 3 / 5)
TINS 292 İspanyolca II (Spanish II) (3 0 3 / 5)
TINS 293 Fransızca I (French I) (3 0 3 / 5)
TINS 294 Fransızca II (French II) (3 0 3 / 5)
TINS 371 Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları (Comparative Cultural Studies) (3 0 3 / 3)
TINS 372 Popüler Kültür ve Edebiyat (Popular Culture and Literature) (3 0 3 / 3)
TINS 373 İngilizce Yazın Seçkisi (Literatures in English) (3 0 3 / 3)
TINS 374 Basın Dili (Language of Journalism) (3 0 3 / 3)
TINS 375 Kültürlerarası İletişim (Cultural Negotiations) (3 0 3 / 3)
TINS 376 Çocuk Edebiyatı Çevirisi (Translation of Children’s Literature) (3 0 3 / 3)
TINS 377 Medya Çevirisi (Special Topics in Translation: Media) (3 0 3 / 3)
TINS 378 Çeviri Eleştirisi (Translation Criticism) (3 0 3 / 3)
TINS 379 Dil Çalışmaları (Studies in Language) (3 0 3 / 5)
TINS 391 İspanyolca III (Spanish III) (3 0 3 / 5)
TINS 392 İspanyolca IV (Spanish IV) (3 0 3 / 5)
TINS 393 Fransızca III (French III) (3 0 3 / 5)
TINS 394 Fransızca IV (French IV) (3 0 3 / 5)
TINS 470 Çeviri Projesi (Translation Project) (2 2 3 / 5)
TINS 471 Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği I (Dubbing and Subtitling I) (2 2 3 / 5)
TINS 472 Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği II (Dubbing and Subtitling II) (2 2 3 / 5)
TINS 473 Konferans Çevirmenliğinde Özel Konular (Special Topics in Conference Interpreting) (2 2 3 / 5)
TINS 474 Sözlü Çeviri Semineri (Interpreting Seminar) (2 2 3 / 5)
TINS 475 Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları (Terminology Studies for Conference Interpreting) (2 2 3 / 5)
TINS 491 İspanyolca III (Spanish V) (3 0 3 / 5)
TINS 492 İspanyolca IV (Spanish VI) (3 0 3 / 5)
TINS 493 Fransızca III (French V) (3 0 3 / 5)
TINS 494 Fransızca IV (French VI) (3 0 3 / 5)

 

 

 

Çankaya University, Faculty of Arts and Sciences,

Department of Translation and Interpreting Studies

Course Definitions

TINS 131 English Grammar in Context I
(3 0 3) ECTS 6

A comprehensive discussion of the basic grammar structures of English ranging from tense usage to adverbial, adjective, noun, and conditional clauses, gerunds, infinitives, active-passive voice etc. and setting grounds for a theoretical understanding of grammar in context.

TINS 132 English Grammar in Context II
(3 0 3) ECTS 6

A comprehensive discussion of the basic grammar structures of English ranging from tense usage to adverbial, adjective, noun, and conditional clauses, gerunds, infinitives, active-passive voice etc. This course builds on TINS131 course to focus more closely on contextual aspects and discusses how grammatical features and contextual factors are interrelated.

TINS 133 Turkish for Translators
(3 0 3) ECTS 6

Improvement of language and comprehension skills in Turkish through selected texts. Presenting grammar rules and analysing language in context. Introduction of new vocabulary and new terminology. Active reading for critical thinking, problem solving, making inferences, drawing logical conclusions, and meaningful decision making within the context of translation. Analysis of Turkish literary works, scientific texts, and essays in terms of syntax, choice of words, context, and techniques of expression.

TINS 134 Comparative English—Turkish Grammar
(3 0 3) ECTS 6

This course identifies separate grammar topics, including tense usage, adverbial clauses, adjectival clauses, etc. The comparative method gives students a stronger abstract grasp of grammatical categories. The main focus of the course is on the areas in which Turkish and English differ considerably.

TINS 135 Oral Communication in English I
(3 0 3) ECTS 6

Improvement of conversational English in speech situations using different sentence patterns and expressions. Development of practical skills for effective communication. Emphasis on oral skills and speech techniques. Fundamental stages of speech preparation and delivery including adopting and developing visual aids. Basic elements of public speaking.

TINS 136 Oral Communication in English II
(3 0 3) ECTS 6

Production of a variety of texts with the purpose of debating, providing information, making comparisons, persuading and defining; improving the ability to address different audience groups through prepared presentations and impromptu short speech practices. Message preparation, overcoming stage fright, audience analysis, choice of topics, planning and preparation of speeches. Focus on speech delivery, fluency, discussion and conversational skills through mastery of various speech styles and strategies.

TINS 137 Introduction to Translation I: ENG-TUR
(3 0 3) ECTS 6

The course content involves an introductory analysis of translation and interpreting as a phenomenon, process and product as well as a discussion of the fundamental theories and rules of translation studies, history of translation, common problems in translation, the phenomenon of equivalence, basic techniques for raising consciousness about translation, coupled with an emphasis on language acquisition and translation acquisition. Students are presented with various types of texts and strategies and made to do a lot of practice on two-way translation at introductory level.

TINS 138 Introduction to Translation II: TUR-ENG
(3 0 3) ECTS 6

Improvement of translation skill with an emphasis on reading comprehension, language/discourse analysis, vocabulary, and writing. Emphasis on critical evaluation of translation. Major emphasis on producing accurate, fluent, and meaningful English texts within the context of translation.

TINS 171 Text Analysis
(3 0 3) ECTS 3

Emphasis on reading comprehension skills, textual/discourse analysis, vocabulary, and reading strategies. Emphasis on critical evaluation of texts and translation. Major emphasis on comprehension of a variety of texts and production of accurate, fluent, and meaningful Turkish texts within the context of translation.

TINS 172 Reading and Writing Skills in English
(3 0 3) ECTS 3

Improvement of reading skills in English through selected texts. Focus on new vocabulary and context. Active reading to think critically with the purpose of evaluating information, solving problems, making inferences and decisions.

TINS 173 Lexis and Terminology I
(3 0 3) ECTS 3

Concentrates on a different aspect of vocabulary and its use. Focuses on Dictionary Practice, Related Word Groups, Word Formation, Problem Words, Description Exercises, Exercises in Style, Colloquial English, Spoken English, Geo-political Names, Names, Titles and Abbreviations, Proverbs, and Euphemisms.

TINS 174 Lexis and Terminology II
(3 0 3) ECTS 3

Concentrates on a different aspect of vocabulary and its use. Focuses on Dictionary Practice, Related Word Groups, Word Formation, Problem Words, Description Exercises, Exercises in Style, Colloquial English, Spoken English, Geo-political Names, Names, Titles and Abbreviations, Proverbs, and Euphemisms.

TINS 231 Introduction to Translation Studies
(3 0 3) ECTS 5

Introduction to basic concepts in translation and interpreting. Learning the history of translation and interpreting. Emphasis on types of translation and interpreting. Learning text types and translation strategies. Emphasis on dictionary usage. Developing awareness about the relation among culture, translation and interpreting.

TINS 232 Theories of Translation
(3 0 3) ECTS 5

Learning theories of translation. Analysis of different periods in the development of theories of translation. Understanding translation as a product, process, and a social phenomenon. Discussing on the applications of translation theories. Examining translation problems in Turkey and the world.

TINS 233 Active Listening and Note-taking I
(2 2 3) ECTS 5

Improvement of active listening and note-taking skills within the framework of speech analysis. Distinguishing between main ideas from supporting ideas and details. Analysis of the informative content and how message is conveyed by the organization of ideas. Analysis of the components of the listening comprehension process, such as focused vs. selective listening, tone, emphasis, and voice of the speech. Emphasis on concentration, ambiguity, lexical, syntactic, and discourse structure of the speech, relations within and beyond sentences, conjunctions, and transitions.

TINS 234 Active Listening and Note-taking II
(2 2 3) ECTS 5

Improvement of listening comprehension and note-taking skills within the framework of speech analysis. Focusing on the key ideas, identifying supporting ideas and details to reorganize the whole speech. Analysis of the informative content and how message is conveyed by the organization of ideas. Analysis of the components of the listening comprehension process. Consolidating note-taking skills. Understanding relations within sentences, between complex sentences; using transitions appropriately. Deducing the meaning of unfamiliar words and word groups, guessing. Recognizing implications: information not explicitly stated; recognizing the speaker’s attitude, voice, and emphasis. Evaluating the importance of information, selecting and organizing information. Introductory work on memory improvement and strategy training to set the grounds for interpreting courses.

TINS 235 Translation Technologies
(3 0 3) ECTS 5

Modern technology and globalization require making a greater number of translations in a faster way. Many government and private institutions employ translators to translate thousands of pages. In this respect, new translation and localization programs have been developed to help the translator for making and storing translations. Therefore, learning these programs will help students to produce more efficient translations in their professional future career. This course provides information and practice on translation memory programs and localization techniques. The course also focuses on terminology and project management in translation.

TINS 236 Translation-oriented Discourse Analysis
(3 0 3) ECTS 5

Enhancing students’ understanding of the basic elements and theories of discourse analysis. Analysis of layers of meaning in both written and oral texts for accurate and fluent translation/interpreting. Analysis of the discourse features, informative content, and how message is conveyed by the organization of the text/speech. Analysis of the components, such as lexical, syntactic, and discourse units embedded in the text/speech, relations within and beyond sentences, conjunctions, and transitions.

TINS 237 Précis Writing and Translation I
(3 0 3) ECTS 6

The course includes discussions on the main theme, content, structure and planning of the texts. Students are instructed to acquire the perspective of the original author. An in-depth analysis of the factors that include concise thinking and summarizing shall be provided for the students.

TINS 238 Précis Writing and Translation II
(3 0 3) ECTS 6

The course includes discussions on the main theme, content, structure and planning of the texts. Students are instructed to acquire the perspective of the original author. An in-depth analysis of the factors that include concise thinking and summarizing shall be provided for the students. Furthermore, students shall also be provided with hands-on practices to develop their overall translation skills on various types of texts.

TINS 271 History of Civilizations
(3 0 3) ECTS 3

Discussion of the historical backgrounds of western civilization which emerged with the collapse of the Roman Empire. Emphasis on the formation of the modern world as a result of the world’s interaction with the western civilization.

TINS 272 Social Institutions in Turkey
(3 0 3) ECTS 3

Information concerning the social institutions in Turkey and abroad. Discussion of the institutional body with special emphasis on the use of language and terminology (both Turkish and English) by the very institution. Study of the cultural and political agenda of translation in accordance with the establishment and function of the institution.

TINS 273 Translation History
(3 0 3) ECTS 3

The course aims to introduce students to the basic developments in and philosophies developed about translation and interpreting from a historical (and chronological) perspective. The course puts special emphasis about the historical progression of translation in Turkey and in the world. Sample texts from both Turkish and foreign authors will be studied to understand the development of translation strategies.

TINS 274 Computer Assisted Translation
(3 0 3) ECTS 3 

New translation and localization programs have been developed to help the translators for making and storing translations. Therefore, learning these programs will help students to produce more efficient translations in their future professional careers. This course provides information and practice on translation memory programs and localization techniques. The course also focuses on terminology and project management in translation.

TINS 276 Advertising Practices and Translation
(3 0 3) ECTS 3

This course is designed to acquaint the students of Translation and Interpreting Studies with the marketing communication that employs sponsored messages to promote or sell a product, services, or ideas. The course will analyse text conventions both on the traditional media (newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail) and on the new media (such as blogs, social media, websites, or text messages).

TINS 331 Special Topics in Translation: Science and Technology
(3 0 3) ECTS 4

The aim of the course is to enable students to master certain characteristics of scientific and technical discourse through two-way translations of texts in respective fields. The students are expected to translate a variety of different authentic texts in the related fields into the target language. Through translation activities carried out, students will be able to develop awareness of the structural and terminological features of scientific and technical discourse.

TINS 332 Special Topics in Translation: EU Texts
(3 0 3) ECTS 6

Analysing textual conventions of various EU texts. Learning terms in the EU Context. Emphasis on the history Turkey-EU relations. Developing awareness about the EU, its institutions and their functioning.

TINS 333 Interpreting I
(2 2 3) ECTS 4

The course is an introduction to simultaneous and consecutive interpreting and is mainly based on strengthening the interpretation skills of the students and preparing them for the next term and year where the emphasis will be on consecutive and simultaneous interpreting practices. Thus, this term will be hinged upon forming a sound basis for interpreting activities both in academic and in professional aspects.

TINS 334 Interpreting II
(2 2 3) ECTS 4

The course is an introduction to simultaneous and consecutive interpreting and is mainly based on strengthening the interpretation skills of the students and preparing them for the next term and year where the emphasis will be on consecutive and simultaneous interpreting practices. Thus, this term will be hinged upon forming a sound basis for interpreting activities both in academic and in professional aspects.

TINS 335 Special Topics in Translation: Law
(3 0 3) ECTS 4

Understanding the language of law and basic types of legal texts in English and Turkish. Analysing the stylistic and communicative features of legal texts. Emphasizing the cultural differences between the English and the Turkish legal systems. Dwelling on the function oriented approaches in legal translation. Learning important terms concerning the English and the Turkish legal systems.

TINS 336 Research Methods in Translation
(3 0 3) ECTS 5

This course focuses on how to do research in translation studies, elaborating on the methodology and models in translation studies research. Students will be familiarized with process-, product-, context-, and participant-oriented focus. Students will learn to use critical discourse analysis to examine texts. Further emphasis will be on research design, gathering data in the process of doing research, analysing data, using critical thinking and problem solving skills. Students will learn how to cite references, using the APA style.

TINS 337 Contemporary Issues in Translation
(3 0 3) ECTS 4

The course aims to introduce students to the various contemporary issues in translation such as translation and globalization, visuality and translation, creative translation, cultural references in translation, problems of translation theory, and translation as a means of intercultural communication.

TINS 338 Special Topic in Translation: Economics and Administrative Sciences
(3 0 3) ECTS 6

This course is mainly based on the two-way translation of the texts related to economy and administrative sciences.  The basic economy terms together with the terms used in administrative sciences and principles at the theoretical level are combined with practical translation strategies and techniques; and actual discussions on translation problems and faults are handled within the context of this course.

TINS 371 Comparative Cultural Studies
(3 0 3) ECTS 3

Introducing students to various cultures from around the world, with a particular focus on Anglophone societies. Helping students understand different cultures and become better language learners and translators/interpreters. The emphasis is on history, economy, demographics and socio-political structures, with a linguistic overview of various English speaking countries as well as European Union countries.

TINS 372 Popular Literature and Culture
(3 0 3) ECTS 3

A course designed to develop and intensify the student’s aesthetic, intellectual, and emotional response to imaginative literature. An introductory course in literature for students who are not majoring or minoring in the field.  Reading (or otherwise experiencing) a focused selection of British and American literary texts that explore the connections and innovations of the literature that continues to shape the world.

TINS 373 Literatures in English
(3 0 3) ECTS 3

Development of skills in reading, thinking, writing, and speaking through in-depth study of world literature in a variety of genres. Promoting intellectual and emotional pleasure by exploring the possible meanings of a text.

TINS 374 Language of Journalism
(3 0 3) ECTS 3

This course aims to enhance students’ understanding of a variety of media discourse genres, ranging from print media texts to broadcast talk. The major focus is particularly on the characteristics of media discourse in relation to wider social, political, and economic phenomena. Exploration of a wide range of media texts and elements of media discourse. This course aims to develop students’ understanding of how to analyse a range of media genres, drawing on (critical) discourse analysis and conversation analysis. In written discourse, headlines and elements such as coherence, cohesion, and use of modals in media discourse are analysed while in spoken discourse, elements such as the use of politeness maxims, interruptions, and evasion are examined within the context of translation. In the meantime, socio-cultural aspects of media discourse are also examined. In addition, students will become familiar with the EU discourse as represented in media. Students will become capable of accurately translating while producing coherent and meaningful texts with proper choice of words, accurate spelling, and proper style in both English and Turkish.

TINS 375 Cultural Negotiations
(3 0 3) ECTS 3

This course aims to enhance students’ understanding and practice of translation within the context of intercultural communication and negotiation, creating intercultural and cultural awareness. The course focuses on various approaches/theories to intercultural communication, the effect of socio-cultural influences and cultural identity on intercultural communication, and the effect of cultural influences on social perception. During the semester, students’ intercultural competence and language skills will be improved. Students will become aware of a variety of identity issues and linguistic choices in the process of translation. Students will practice translating/interpreting texts/speeches while producing fluent, coherent, and meaningful texts/oral interpretations with proper choice of words, accurate spelling, and proper style in both English and Turkish.

TINS 376 Translation of Children’s Literature
(3 0 3) ECTS 3

This elective course is designed for students who are interested in translating children’s literature. The course is an exploration of many developmental and linguistic issues related to writing and translating for children.

TINS 377 Special Topics in Translation: Media
(3 0 3) ECTS 3

This course is designed for students who are interested in translating in various text genres widely used in media. The course is an exploration of many developmental and linguistic issues related to writing and translating for media and news agencies, as well as commentaries and documentaries.

TINS 378 Translation Criticism
(3 0 3) ECTS 3

Review of translation models and introduction of the translation criticism theories; comparative criticism of the texts translated into Turkish and vice versa; determination of adequacy, appropriateness or the quality of a translation using the learned models and theories.

TINS 382 Summer Practice I
ECTS 5

Enables students to work as a trainee for a government institution or a private translation agency for a matter of twenty working days during the summer period. This initial work experience helps them develop professional awareness and equip them with opportunities for network and professional experience.

TINS 441 Literary Translation
(3 0 3) ECTS 4

Presentation of rhetorical patterns regarding various literary genres, distinctive features of figurative language and formative elements; translations of literary texts. Since the students of Translation and Interpreting Studies are trained to translate written texts and oral addresses, they need to be acquainted with the varying forms of topics and discourses. Literary discourse is essential to make students acquaint with varying literary forms and periods. To enable students to translate written literary texts from Turkish to English and English to Turkish with accurate content and style, the course contributes to the development of insight in students concerning literature and literary translation.

TINS 442 Publishing and Editing
(3 0 3) ECTS 5

Teaching the steps involved in the process of publishing and editing. Applying editing strategies to manuscripts of various texts.

TINS 443 Special Topics in Translation: Medicine
(3 0 3) ECTS 4

Incorporation of the acquired medical knowledge and terminology into translation skills, providing insight into different medical disciplines and setting the stage for simultaneous interpreting in Medical Science, which is remarkably prevalent in the simultaneous interpreting market.

TINS 444 Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy
(3 0 3) ECTS 5

This course is designed for the translation students who, on various national and international platforms, will be translating texts and speeches by politicians and diplomats that include the discourses of political, diplomatic and international relations. Hence, the course aims to acquaint students with world issues, foreign politics, and with the language of diplomacy in order to make them comprehensive translators and interpreters.

TINS 445 Sight Translation
(2 2 3) ECTS 4

Development of the skill of sight reading. Directing students to read and understand texts fast. Practice of on-sight reading skill by means of paraphrase and summary. Focus on how ideas are formulated, organized, and developed with special emphasis on the main and subordinate ideas. Training students to use this skill both in textual translation and during conferences when the interpreter is asked to sight translate texts. A study for a wide range of vocabulary and practice in sight translation.

TINS 446 Professional Standards and Practices
(3 0 3) ECTS 5

Designed for students to better understand the dynamics of the Turkish translation sector. The course covers features of translation as a profession, regulations relating to translation, national and international standards in translation, comparison of Turkish and world translation markets, translation and interpreting associations, employment opportunities for new graduates, roadmap for setting up a business, recommendations for novice translators and CPD activities.

TINS 447 Special Topics in Translation: Social Sciences
(3 0 3) ECTS 4

Study of two-way translation of social science texts in the leading domains of social science as philosophy, sociology, psychology and political science.  An amalgamation of the theoretical and practical approaches to the translation of numerous social science texts.

TINS 448 Applied Translation Studies
(3 0 3) ECTS 5

The course involves a set of translation activities based on texts taken from sources related to various fields of study. The use of language in written, printed texts will be analysed; texts related to various disciplines such as science, technology, media, medicine, economics, law, arts, sociology, psychology, history, philosophy, culture, etc. will be translated. Besides, practice on finding out the best equivalents of domain-specific terminology will be done.

TINS 449 Formal Correspondence
(3 0 3) ECTS 4

The course involves teaching how to write formal letters both in Turkish and English. In this respect, syntactic, stylistic, pragmatic and sociolinguistic aspects of different media of formal communication used in formal communication are analysed and equivalent samples are created both in Turkish and English. The course also involves teaching translation of formal letters according to the theoretical knowledge discussed throughout the course.

TINS 451 Conference Interpreting I
(2 2 3) ECTS 4

A simulation of a conference environment wherein simultaneous interpretation is performed in different fields by the students, creating awareness related to international institutions and conferences.

TINS 452 Conference Interpreting II
(2 2 3) ECTS 5

The course is a continuation of the previous course TINS 451 and will be conducted as a simulation of a conference environment wherein simultaneous interpretation is performed in different fields by the students. The course is also giving an awareness related to international institutions and conferences. The students are expected to perform two-way simultaneous interpreting in laboratory environment and in booths. On the other hand, the students will also be provided with necessary knowledge and skills on consecutive interpreting, as a method preferred in certain conferences along with simultaneous interpretation.

TINS 453 Consecutive Interpreting I
(2 2 3) ECTS 4

The course focuses on the acquisition of the skills necessary for consecutive interpreting, such as active-attentive listening, efficient word recognition, listening comprehension, focus and concentration, anticipation, inferencing, note-taking, multi-tasking, automatization, written-oral text analysis, mini summaries, hierarchy of ideas, and mind-mapping. The course emphasizes various strategies used in consecutive interpreting, such as paraphrasing, splitting sentences, omitting, generalization, and mental rehearsal along with memory strategies. Further emphasis is on translator intelligence, memory, context, relevance, multiple encoding, and translator’s learning styles.

TINS 454 Consecutive Interpreting II
(2 2 3) ECTS 5

The course focuses on advanced consecutive interpreting skills: analysis of the structure of speeches, analysis of the organization and development of ideas, identifying main and subordinate ideas. Emphasis on practice activities that centre around recognition of the core ideas and messages, note-taking, multi-tasking, automatization, and mental rehearsal along with memory strategies. Further emphasis is on how to merge the subliminal “flow” state and conscious analytical state during the interpreting process.

TINS 455 Community and Disaster Interpreting
(3 0 3) ECTS 4

This course covers the basics of Community Interpreting where it is needed. The course gives more advanced interpreting practice to assess the students’ interpreting abilities and provides them with the qualifications necessary to become community interpreters.

TINS 470 Translation Project
(2 2 3) ECTS 5

Application of basic translation and interpreting theories to real life situations. Focusing on translation of different kinds of texts (e.g. informative, expressive, operative or audio-medial) according to the respective theories along with justifications for them. Investigation of the macro-aspect of the acts of translation and interpreting.

TINS 471 Dubbing and Subtitling I
(2 2 3) ECTS 5

The course aims to make students realize and evaluate the role of an audio-visual translator with a special emphasis on subtitling in order to equip them with the necessary techniques and technology, and with the audio-visual discourse.

TINS 472 Dubbing and Subtitling II
(2 2 3) ECTS 5

A continuation of the previous course (TINS 471), this course aims to evaluate authentic texts translated and/or dubbed by students. Students are required to make presentations, and the presentations are followed by critique and discussion. The prospects of audio-visual translation industry together with the socio-cultural and linguistic dimensions of the translated works are taken into consideration in this evaluation.

TINS 473 Special Topics in Conference Interpreting
(2 2 3) ECTS 5

The aim of the course is to inform students about specific interpreting skills they require to work as professional conference interpreters for international organisations or as freelancers operating at multinational events like political conventions, academic conferences, etc. Professional interpreters need a comprehensive academic grounding and a good working command of these techniques.

TINS 474 Interpreting Seminar
(2 2 3) ECTS 5

Translators nowadays work with numerous documents including literary texts, web pages, legal papers, instructional guides, brochures, and etc. Interpreters, however, enable communication in different contexts such as international conferences and events, business meetings, video seminars, or criminal justice proceedings. Interpreting and translation relates to disciplines such as language studies, linguistics, comparative literature and cultural studies. In this course students are introduced to the diverse areas of translation depending on the material they are required to translate or interpret.

TINS 475 Terminology Studies for Conference Interpreting
(2 2 3) ECTS 5

The crucial differences between translation and interpreting, types of interpreting with particular emphasis on conference interpreting, and modes of conference interpreting. The concept of terminology and its importance for interpreting profession is defined. The course covers terminology management tools, including some research studies on their availability and productivity in conference interpreting, as well as the status of terminology today.

TINS 481 Summer Practice II
ECTS 5

Enables students to work as a trainee for a government institution or a private translation agency for a matter of twenty working days during the summer period. This initial work experience helps them develop professional awareness and equip them with opportunities for network and professional experience, thereby preparing them for their initial year as novice translators.