Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün misyonu:

  • anadiline hakim,
  • yabancı dil bilinci yüksek ve dil sezgisi gelişmiş,
  • hedef dillerin kültürleri ve kurumları hakkında bilgili,
  • çeviri alanında kurumsal bilgi birikimine ve farklı alanlarda uygulama deneyimine sahip,
  • bilişim, teknoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih, iletişim vb. konularda bilgi sahibi ve ilgili terminolojilerle tanışık,
  • iletişim teknolojilerini kullanma konusunda etkin,
  • İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen,
  • ulusal ve uluslararası platformlarda öncelikle tercih edilen üstün nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.