×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

1. Sınıf Ders içerikleri/First Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 101 Mütercim-Tercümanlık Oryantasyonu (Orientation to Translation and Interpreting Studies) (0 / 1) TINS 132 İngilizce Dilbilgisi II
(English Grammar in Context II)
(3 0 3 / 6)
TINS 131 İngilizce Dilbilgisi I
(English Grammar in Context I)
(3 0 3 / 6) TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi
 (Comparative English-Turkish Grammar)
(3 0 3 / 6)
TINS 133 Çevirmenler için Türkçe Dilbilgisi
(Turkish for Translators)
(3 0 3 / 6) TINS 136 İngilizce Sözlü Anlatım II
(Oral Communication in English II)
(3 0 3 / 6)
TINS 135 İngilizce Sözlü Anlatım I
(Oral Communication in English I)
(3 0 3 / 6) TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG
 (Introduction to Translation II)
(3 0 3 / 6)
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR
 (Introduction to Translation I)
(3 0 3 / 6) *TURK 102 Türk Dili II (Turkish II) (2 0 2 / 3)
*TURK 101 Türk Dili (Turkish I) (2 0 2 / 3) Seçmeli (Elective) TINS 172 İngilizce Okuma-Yazma Becerileri (Reading and Writing Skills in English) (3 0 3 / 3)
Seçmeli (Elective) TINS 171 Metin İnceleme (Text Analysis) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) TINS 174 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji II (Lexis and Terminology II) (3 0 3 / 3)
Seçmeli (Elective) TINS 173 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji I (Lexis and Terminology I) (3 0 3 / 3) TINS 192 İspanyolca (Introduction to Spanish) (3 0 3 / 5)
TINS 191 Latin Kökenli Dillere Giriş (Introduction to Romance Languages) (3 0 3 / 5) TINS 194 Fransızca (Introduction to French) (3 0 3 / 5)
Total 18 / 30 Total 18 / 30

*YÖK tarafından Üniversitemiz bünyesindeki tüm bölüm öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türkçe

derslerinin müfredatımıza dahil edilmesine dair bölüm kurulu bulunmaktadır.

2. Sınıf Ders içerikleri/Second Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 231 Çeviribilime Giriş
 (Introduction to Translation Studies)
(3 0 3 / 5) TINS 232 Çeviri Kuramları 
(Theories of Translation)
(3 0 3 / 5)
TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I
(Active Listening and Note-taking I)
(2 2 3 / 5) TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II
(Active Listening and Note-taking II)
(2 2 3 / 5)
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri 
(Translation Technologies)
(3 0 3 / 5) TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi
(Translation-oriented Discourse Analysis)
(3 0 3 / 5)
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I
(Précis Writing and Translation I)
(3 0 3 / 6) TINS 238 Özetleyerek Çeviri II
(Précis Writing and Translation II)
(3 0 3 / 6)
Seçmeli (Elective) TINS 271 Uygarlık Tarihi (History of Civilizations) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) TINS 272 Türkiye’de Toplumsal Kurumlar (Social Institutions in Turkey) (3 0 3 / 3)
TINS 291 İspanyolca I (Spanish I) (3 0 3 / 5) TINS 278 Dil Çalışmalarında Yaklaşımlar (Approaches to the Study of Language) (3 0 3 / 5)
TINS 293 Fransızca I (French I) (3 0 3 / 5) TINS 292 İspanyolca II (Spanish II) (3 0 3 / 5)
TINS 294 Fransızca II (French II) (3 0 3 / 5)
Serbest Seçmeli
(Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3) Serbest Seçmeli
 (Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3)
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I)
(2 0 2 / 3) HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
(Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II)
(2 0 2 / 3)
Total 21/30 Total 21/30

 

3. Sınıf Ders içerikleri/Third Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Science and Technology)
(3 0 3 / 4) TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi
(Special Topics in Translation: EU Texts)
(3 0 3 / 6)
TINS 333 Sözlü Çeviri I (Interpreting I) (2 2 3 / 4) TINS 334 Sözlü Çeviri II (Interpreting II) (2 2 3 / 4)
TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Law)
(3 0 3 / 4) TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) (3 0 3 / 5)
TINS 337 Çeviride Güncel Konular (Contemporary Issues in Translation) (3 0 3 / 4) TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences) (3 0 3 / 6)
Seçmeli (Elective) TINS 371 Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları (Comparative Cultural Studies) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) TINS 372 Popüler Kültür ve Edebiyat (Popular Culture and Literature) (3 0 3 / 3)
Seçmeli (Elective) TINS 377 Medya Çevirisi (Special Topics in Translation: Media) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) TINS 378 Çeviri Eleştirisi (Translation Criticism) (3 0 3 / 3)
TINS 391 İspanyolca III (Spanish III) (3 0 3 / 5) TINS 392 İspanyolca IV (Spanish IV) (3 0 3 / 5)
TINS 393 Fransızca III (French III) (3 0 3 / 5) TINS 394 Fransızca IV (French IV) (3 0 3 / 5)
TINS 379 Dil Çalışmaları (Studies in Language) (3 0 3 / 5) Serbest Seçmeli (Free Elective) (3 0 3 / 6)
Serbest Seçmeli (Free Elective) (3 0 3 / 3) (3 0 3 / 6)
TINS 381 Staj I (Summer Practice I) (5) (3 0 3 / 6)
Total 22/30 Total 22/30

 

According to their area of specialization, students follow one of the two tracks offered in the final year.
Öğrencilerimiz, uzmanlık alanlarına göre son sınıfta uygulanan iki programdan birine devam eder.

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year 
Yazılı Çeviri Alanı / Written Translation Track
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 441 Yazın Çevirisi
(Literary Translation)
(3 0 3 / 4) TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti
 (Publishing and Editing)
(3 0 3 / 5)
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi 
(Special Topics in Translation: Medicine)
(3 0 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi (Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy) (3 0 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
(Sight Translation)
(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar (Professional Standards and Practices) (3 0 3 / 5)
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Social Sciences)
(3 0 3 / 4) TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları (Applied Translation Studies) (3 0 3 / 5)
TINS 449 Resmi Yazışmalar
 (Formal Correspondence)
(3 0 3 / 4) Seçmeli (Elective) TINS 470 Çeviri Projesi (Translation Project  ( 2 2 3 / 5)
Seçmeli (Elective) TINS 471 Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği I (Dubbing and Subtitling I) (2 2 3 / 5) Seçmeli (Elective) TINS 472 Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği II (Dubbing and Subtitling II) ( 2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II (Summer Practice II) 5
Total 20/30 Total 20/30

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year 
Sözlü Çeviri Alanı / Interpreting Track
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi 
(Special Topics in Translation: Medicine)
(3 0 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi
(Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy)
(3 0 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 
(Sight Translation)
(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar
(Professional Standards and Practices)
(3 0 3 / 5)
TINS 451 Konferans Çevirmenliği I 
(Conference Interpreting I)
(2 2 3 / 4) TINS 452 Konferans Çevirmenliği II
(Conference Interpreting II)
(2 2 3 / 5)
TINS 453 Ardıl Çeviri I
(Consecutive Interpreting I)
(2 2 3 / 4) TINS 454 Ardıl Çeviri II 
(Consecutive Interpreting II)
 (2 2 3 / 5)
TINS 455 Toplum ve Afet Çevirmenliği
(Community and Disaster Interpreting)
(3 0 3 / 4) Seçmeli (Elective) TINS 470 Çeviri Projesi (Translation Project)  ( 2 2 3 / 5)
Seçmeli (Elective) TINS 473 Konferans Çevirmenliğinde Özel Konular (Special Topics in Conference Interpreting) (2 2 3 / 5) Seçmeli (Elective) TINS 474 Sözlü Çeviri Semineri (Interpreting Seminar) ( 2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II (Summer Practice II) 5
Total 22/30 Total 22/30