Ders Programı

/Ders Programı
Ders Programı 2014-12-26T13:10:29+00:00

1. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)

Fall/Güz

Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS

TINS 131 İngilizce Dilbilgisi I
(English Grammar in Context I)

(3 0 3)-6 TINS 132 İngilizce Dilbilgisi II
(English Grammar in Context II)
(3 0 3)-6

TINS 133 Çevirmenler için Türkçe Dilbilgisi
(Turkish for Translators)

(3 0 3)-6 TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi
(Comparative English-Turkish Grammar)
(3 0 3)-6

TINS 135 İngilizce Sözlü Anlatım I
(Oral Communication in English I)

(3 0 3)-6 TINS 136 İngilizce Sözlü Anlatım II
(Oral Communication in English II)
(3 0 3)-6

TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR
(Introduction to Translation I)

(3 0 3)-6 TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG
(Introduction to Translation II)
(3 0 3)-6

TINS 171 Metin İnceleme
(Text Analysis)

(3 0 3)-6 TINS 172 İngilizce Okuma-Yazma Becerileri
(Reading and Writing Skills in English)
(3 0 3)-6

TINS 173 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji I
(Lexis and Terminology I)

(3 0 3)-6 TINS 174 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji II
(Lexis and Terminology II)
(3 0 3)-6

 

2. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)

Fall/Güz

Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS

TINS 231 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies)

(3 0 3)-5 TINS 232 Çeviri Kuramları
(Theories of Translation)
(3 0 3)-5

TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I
(Active Listening and Note-taking I)

(2 2 3)-5 TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II
(Active Listening and Note-taking II)
(2 2 3)-5

TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri
(Translation Technologies)

(3 0 3)-5 TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Text Analysis) (3 0 3)-5

TINS 237 Özetleyerek Çeviri I (Précis Writing and Translation I)

(3 0 3)-6 TINS 238 Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II) (3 0 3)-6

Seçmeli (Elective)

(3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3

Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective)

(3 0 3)-3 Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I)

(2 0 2)-3 HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II) (2 0 2)-3

 

3. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)

Fall/Güz

Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS

TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology)

(3 0 3)-4 TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts) (3 0 3)-6

TINS 333 Sözlü Çeviri I (Interpreting I)

(2 2 3)-4 TINS 334 Sözlü Çeviri II (Interpreting II) (2 2 3)-4

TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Law)

(3 0 3)-4 TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) (3 0 3)-5

TINS 337 Contemporary Issues in Translation (Çeviride Güncel Konular)

(3 0 3)-4 TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences) (3 0 3)-6

Seçmeli (Elective)

(3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3

Seçmeli (Elective)

(3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3

Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective)

(3 0 3)-3 Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3

TINS 381 Staj I (Summer Practice I)

5    

 

 

4. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)

Fall/Güz

Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS

TINS 441 Yazın Çevirisi (Literary Translation)

(3 0 3)-4 TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) (3 0 3)-5

TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Medicine)

(3 0 3)-4 TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çevirisi (Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy) (3 0 3)-5

TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (On-Sight Translation)

(2 2 3)-4 TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar (Professional Standards and Practices) (3 0 3)-5

TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Social Sciences)

(3 0 3)-4 TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları (Applied Translation Studies) (3 0 3)-5

TINS 449 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence)

(3 0 3)-4 Seçmeli Elective (2 2 3)-5

Seçmeli (Elective)

(3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3

TINS 481 Staj II (Summer Practice II)

5    

 

 

1. Sınıf Ders içerikleri/First Year

Fall/Güz

Local/ECTS

Spring/Bahar

Local/ECTS

TINS 121 İngilizce Dilbilgisi (English Grammar)

(3 0 3)-5

TINS 122 İngilizce Sözlü Anlatım II(Oral Communication in English II)

(3 0 3)-5

TINS 123 İngilizce Yazı Bilgisi (English Composition)

(3 0 3)-5

TINS 124 Dilbilim ve Çeviri (Linguistics and Translation)

(3 0 3)-5

TINS 125 İngilizce Sözlü Anlatım I (Oral Communication in English I)

(3 0 3)-5

TINS 126 Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları (Comparative Cultural Studies)

(3 0 3)-5

TINS 127 Çevirmenler için Türkçe I(Turkish for Translators I)

(3 0 3)-5

TINS 128 Çevirmenler için Türkçe II(Turkish for Translators II)

(3 0 3)-5

TINS 161 Uygarlık Tarihi (History ofCivilizations) (Bölüm Seçmelisi/Departmental Elective)

(3 0 3)-5

TINS 166 Türkiye’de Toplumsal Kurumlar (Social Institutions in Turkey)(Bölüm Seçmelisi/ Departmental Elective)

(3 0 3)-4

(Bölüm Seçmelisi/ Departmental Elective)

 (3 0 3)-5

(Bölüm Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-5

 

 

ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk(Ethics and Social Responsibility)

(101)-1

Total

18/30

Total

19/30

2. Sınıf Ders içerikleri/Second Year

TINS 221 Çeviribilime Giriş(Introduction to Translation Studies)

(3 0 3)-5

TINS 222 Söylem Çözümlemesi(Discourse Analysis)

(3 0 3)-5

TINS 223 Dinleme ve Anlatma Becerileri I (Active Listening I)

(2 2 3)-4

TINS 224 Dinleme ve Anlatma Becerileri II (Active Listening II)

(2 2 3)-4

TINS 225 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence)

(3 0 3)-5

TINS 226 Yazılı Çeviriye Giriş(Introduction to Written Translation)

(3 0 3)-5

TINS 227 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (Comparative English-Turkish Grammar)

(3 0 3)-5

TINS 228 Çağdaş İngiliz ve Amerikan Yazını (Contemporary British and American Literature)

(3 0 3)-5

(B. Seçmelisi/ Departmental Elective)

(3 0 3)-5

(B. Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-5

Seçmeli/Free Elective

(3 0 3)-3

Seçmeli/Free Elective

(3 0 3)-3

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I)

(2 0 2)-3

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II)

(2 0 2)-3

Total

20/30

Total

20/30

  3. Sınıf Ders içerikleri/Third Year

TINS 321 Özel Alan Çevirisi: Bilim ve Teknoloji Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Science and Technology)

(3 0 3)-4

TINS 322 Özel Alan Çevirisi: Medya Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Media)

(3 0 3)-4

TINS 323 Özel Alan Çevirisi: Sosyal Bilimler Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Social Sciences)

(3 0 3)-4

TINS 324 Özel Alan Çevirisi: Tıp Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Medicine)

(3 0 3)-4

TINS 325 Sözlü Çeviri (I) (Interpreting I)

(2 2 3)-3

TINS 326 Sözlü Çeviri (II) (Interpreting II)

(2 2 3)-5

TINS 327 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri(On-sight Translation)

(2 2 3)-5

TINS 328 Özel Alan Çevirisi: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Economics and Administrative Sciences)

(3 0 3)-4

TINS 329 Çeviri Kuramları (Translation Theory)

(3 0 3)-4

TINS 330 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies)

(3 0 3)-5

(B. Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-5

(B. Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-5

TINS 333 Staj I (Summer Practice)

/5

Seçmeli/Free Elective

(3 0 3)-3

Total

18/30

Total

21/30

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year

TINS 421 Özel Alan Çevirisi: Edebiyat Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Literature)

(3 0 3)-4

TINS 422 Çeviri Projesi (Translation Project)

(3 0 3)-4

TINS 423 Konferans Çevirmenliği I (Conference Interpreting I)

(2 2 3)-3

TINS 424 Konferans Çevirmenliği II (Conference Interpreting II)

(2 2 3)-5

TINS 425 Özel Alan Çevirisi: Hukuk Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Law)

(3 0 3)-4

TINS 426 Çeviri Eleştirisi (Translation Criticism)

(3 0 3)-4

TINS 427 Özel Alan Çevirisi: Avrupa Birliği Metinleri (Special Topics in Translation: Discourse of the European Union)

(3 0 3)-4

TINS 428 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies)

(3 0 3)-4

TINS 429 Ardıl Çeviri I (Consecutive Interpreting I)

(2 2 3)-3

TINS 430 Ardıl Çeviri II (Consecutive Interpreting II)

(2 2 3)-5

TINS 433 Staj II (Summer Practice)

 /5

TINS 432 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing)

(3 0 3)-4

(B. Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-4

(B. Seçmelisi / Departmental Elective)

(3 0 3)-4

 Seçmeli / Free Elective (3 0 3)-4    

Total

21/30 

Total

21/30