Ders Programı

/Ders Programı
Ders Programı 2018-02-19T15:03:30+00:00

TINS 1. Sınıf Haftalık Ders Programı

BK/MK Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00/09:20 G.TANER TINS 172

RA 06

M.KIRCA TINS 174

RA 06

E.KOÇ TINS 134

RA 06

A.YEMENİCİ TINS 138

RA 06

10:00/10:20 G.TANER TINS 172

RA 06

M.KIRCA TINS 174

RA 06

E.KOÇ TINS 134

RA 06

A.YEMENİCİ TINS 138

RA 06

11:00/11:20 G.TANER TINS 172

RA 06

M.KIRCA TINS 174

RA 06

E.KOÇ TINS 134

RA 06

A.YEMENİCİ TINS 138

RA 06

12:00/12:20
13:00/13:20 B.AKAT TINS 132

RA 04

R.PETER JELEN TINS 136

RA 04

14:00/14:20 B.AKAT TINS 132

RA 04

R.PETER JELEN TINS 136

RA 04

15:00/15:20 B.AKAT TINS 132

RA 04

R.PETER JELEN TINS 136

RA 04

16:00/16:20

 

 

TINS 2. Sınıf Haftalık Ders Programı

BK/MK Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00/09:20 A.YEMENİCİ TINS 238

RA 04

10:00/10:20 A.YEMENİCİ TINS 238

RA 04

G.TANER TINS 234

R 112

M.KIRCA TINS 232

RA 04

E.KOÇ TINS 236

RA 04

G.TANER TINS 272

RA 04

11:00/11:20 A.YEMENİCİ TINS 238

RA 04

G.TANER TINS 234

R 112

M.KIRCA TINS 232

RA 04

E.KOÇ TINS 236

RA 04

G.TANER TINS 272

RA 04

12:00/12:20 M.KIRCA TINS 232

RA 04

G.TANER TINS 272

RA 04

13:00/13:20 E.KOÇ TINS 236

RA 04

G.TANER TINS 234

R 112

14:00/14:20 G.TANER TINS 234

R 112

15:00/15:20
16:00/16:20

 

 

TINS 3. Sınıf Haftalık Ders Programı

BK/MK Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00/09:20 E.KOÇ TINS 338

RA 04

S.AKTARİ TINS 372

RA 07

A.YEMENİCİ TINS 376

RA 04

 

10:00/10:20 B.AKAT TINS 378

RA 07

E.KOÇ TINS 338

RA 04

S.AKTARİ TINS 372

RA 07

11:00/11:20 O. ARSLAN TINS 334

R 112

E.KOÇ TINS 338

RA 04

S.AKTARİ TINS 372

RA 07

G.TANER TINS 332

RA 06

B.AKAT TINS 336

RA 07

12:00/12:20 O. ARSLAN TINS 334

R 112

13:00/13:20 B.AKAT  TINS 378

RA 07

G.TANER TINS 332

RA 06

A.YEMENİCİ TINS 376

RA 04

 

B.AKAT TINS 336

RA 07

O. ARSLAN TINS 334

R 112

14:00/14:20 B.AKAT  TINS 378

RA 07

G.TANER TINS 332

RA 06

A.YEMENİCİ TINS 376

RA 04

 

B.AKAT TINS 336

RA 07

O. ARSLAN TINS 334

R 112

15:00/15:20
16:00/16:20

 

 

TINS 4. Sınıf Haftalık Ders Programı

BK/MK Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00/09:20 S.CEYLAN TINS 428 (LAB)

R 112

B.AKAT TINS 432

RA 07

10:00/10:20 M.KIRCA TINS 422 (K106) B.AKAT  TINS 426

RA 07

S.CEYLAN TINS 428 (LAB)

R 112

B.AKAT TINS 432

RA 07

B.AKAT TINS 432

RA 07

11:00/11:20 M.KIRCA TINS 422 (RA07) B.AKAT  TINS 426

RA 07

S.CEYLAN TINS 428 (LAB)

R 112

B.AKAT TINS 426

RA 07

O. ARSLAN TINS 424

R 112

12:00/12:20 M.KIRCA TINS 422 (RA07) O. ARSLAN TINS 424

R 112

13:00/13:20 O. ARSLAN TINS 424

R 112

A.YEMENİCİ TINS 430

RA 07

S.CEYLAN TINS 462

RA 07

A.YEMENİCİ TINS 430

RA 06

14:00/14:20 O. ARSLAN TINS 424

R 112

A.YEMENİCİ TINS 430

RA 07

S.CEYLAN TINS 462

RA 07

A.YEMENİCİ TINS 430

RA 06

15:00/15:20 S.CEYLAN TINS 462

RA 07

16:00/16:20