Lisans Düzeyinde Açılan Dersler

/Lisans Düzeyinde Açılan Dersler
Lisans Düzeyinde Açılan Dersler 2018-05-21T13:48:27+00:00

 

1. Sınıf Ders içerikleri/First Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 131 İngilizce Dilbilgisi I
(English Grammar in Context I)
(3 0 3 / 6) TINS 132 İngilizce Dilbilgisi II
(English Grammar in Context II)
(3 0 3 / 6)
TINS 133 Çevirmenler için Türkçe Dilbilgisi
(Turkish for Translators)
(3 0 3 / 6) TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi
 (Comparative English-Turkish Grammar)
(3 0 3 / 6)
TINS 135 İngilizce Sözlü Anlatım I
(Oral Communication in English I)
(3 0 3 / 6) TINS 136 İngilizce Sözlü Anlatım II
(Oral Communication in English II)
(3 0 3 / 6)
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR
 (Introduction to Translation I)
(3 0 3 / 6) TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG
 (Introduction to Translation II)
(3 0 3 / 6)
Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3)
Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3)
Total 18 / 30 Total 18 / 30

 

2. Sınıf Ders içerikleri/Second Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 231 Çeviribilime Giriş
 (Introduction to Translation Studies)
(3 0 3 / 5) TINS 232 Çeviri Kuramları 
(Theories of Translation)
(3 0 3 / 5)
TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I
(Active Listening and Note-taking I)
(2 2 3 / 5) TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II
(Active Listening and Note-taking II)
(2 2 3 / 5)
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri 
(Translation Technologies)
(3 0 3 / 5) TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi
(Translation-oriented Discourse Analysis)
(3 0 3 / 5)
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I
(Précis Writing and Translation I)
(3 0 3 / 6) TINS 238 Özetleyerek Çeviri II
(Précis Writing and Translation II)
(3 0 3 / 6)
Seçmeli (Elective)
 
(3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3)
Serbest Seçmeli
(Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3) Serbest Seçmeli
 (Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3)
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I)
(2 0 2 / 3) HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
(Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II)
(2 0 2 / 3)
Total 21/30 Total 21/30

 

3. Sınıf Ders içerikleri/Third Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Science and Technology)
(3 0 3 / 4) TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi
(Special Topics in Translation: EU Texts)
(3 0 3 / 6)
TINS 333 Sözlü Çeviri I
 (Interpreting I)
(2 2 3 / 4) TINS 334 Sözlü Çeviri II 
(Interpreting II)
(2 2 3 / 4)
TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Law)
(3 0 3 / 4) TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri
 (Research Methods in Translation Studies)
(3 0 3 / 5)
TINS 337 Contemporary Issues in Translation
(Çeviride Güncel Konular)
(3 0 3 / 4) TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences)
(3 0 3 / 6)
Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3)
Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3) Seçmeli (Elective) (3 0 3 / 3)
Serbest Seçmeli
(Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3) Serbest Seçmeli
 (Restrictive / Social Elective)
(3 0 3 / 3)
TINS 381 Staj I (Summer Practice I)  5
Total 22/30 Total 22/30

 

According to their area of specialization, students follow one of the two tracks offered in the final year.
Öğrencilerimiz, uzmanlık alanlarına göre son sınıfta uygulanan iki programdan birine devam eder.

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year 
Yazılı Çeviri Alanı / Written Translation Track
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 441 Yazın Çevirisi
(Literary Translation)
(3 0 3 / 4) TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti
 (Publishing and Editing)
(3 0 3 / 5)
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi 
(Special Topics in Translation: Medicine)
(2 2 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi
(Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy)
(2 2 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
(On-sight Translation)
(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar
(Professional Standards and Practices)
(3 0 3 / 5)
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
 (Special Topics in Translation: Social Sciences)
(3 0 3 / 4) TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları
(Applied Translation Studies)
(3 0 3 / 5)
TINS 449 Resmi Yazışmalar
 (Formal Correspondence)
(3 0 3 / 4) Seçmeli (Elective)  ( 2 2 3 / 5)
Seçmeli (Elective) (2 2 3 / 5) Seçmeli (Elective) ( 2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II (Summer Practice II)   5
Total 20/30 Total 20/30

 

4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year 
Sözlü Çeviri Alanı / Interpreting Track
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi 
(Special Topics in Translation: Medicine)
(2 2 3 / 4) TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi
(Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy)
(2 2 3 / 5)
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 
(On-sight Translation)
(2 2 3 / 4) TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar
(Professional Standards and Practices)
(3 0 3 / 5)
TINS 451 Konferans Çevirmenliği I 
(Conference Interpreting I)
(2 2 3 / 4) TINS 452 Konferans Çevirmenliği II
(Conference Interpreting II)
(2 2 3 / 5)
TINS 453 Ardıl Çeviri I
(Consecutive Interpreting I)
(2 2 3 / 4) TINS 454 Ardıl Çeviri II 
(Consecutive Interpreting II)
 (2 2 3 / 5)
TINS 455 Toplum ve Afet Çevirmenliği
(Community and Disaster Interpreting)
(3 0 3 / 4) Seçmeli (Elective)  ( 2 2 3 / 5)
Seçmeli (Elective) (2 2 3 / 5) Seçmeli (Elective) ( 2 2 3 / 5)
TINS 481 Staj II (Summer Practice II)   5
Total 22/30 Total 22/30

 

 

SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVES

Metin İnceleme (Text Analysis) (3 0 3 / 3)
İngilizce Okuma – Yazma Becerileri (Reading and Writing Skills in English) (3 0 3 / 3)
Sözcük Bilgisi ve Terminoloji I (Lexis and Terminology I) (3 0 3 / 3)
Sözcük Bilgisi ve Terminoloji II (Lexis and Terminology II) (3 0 3 / 3)
Uygarlık Tarihi (History of Civilizations) (3 0 3 / 3)
Türkiye’de Toplumsal Kurumlar (Social Institutions in Turkey) (3 0 3 / 3)
Çeviri Tarihi (Translation History) (3 0 3 / 3)
Bilgisayar Destekli Çeviri (Computer Assisted Translation) (3 0 3 / 3)
Reklamcılık Uygulamaları (Advertising Practices) (3 0 3 / 3)
Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları (Comparative Cultural Studies) (3 0 3 / 3)
Popüler Kültür ve Edebiyat (Popular Culture and Literature) (3 0 3 / 3)
İngilizce Yazın Seçkisi (Literatures in English) (3 0 3 / 3)
Basın Dili (Language of Journalism) (3 0 3 / 3)
Kültürlerarası İletişim (Cultural Negotiations) (3 0 3 / 3)
Çocuk Edebiyatı Çevirisi (Translation of Children’s Literature) (3 0 3 / 3)
Medya Çevirisi (Special Topics in Translation: Media) (3 0 3 / 3)
Çeviri Eleştirisi (Translation Criticism) (3 0 3 / 3)
Çeviri Projesi (Translation Project) (2 2 3 / 5)
Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği I (Dubbing and Subtitling I) (2 2 3 / 5)
Dublaj ve Altyazı Çevirmenliği II (Dubbing and Subtitling II) (2 2 3 / 5)
Konferans Çevirmenliğinde Özel Konular (Special Topics in Conference Interpreting) (2 2 3 / 5)
Sözlü Çeviri Semineri (Interpreting Seminar) (2 2 3 / 5)
Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları (Terminology Studies for Conference Interpreting) (2 2 3 / 5)