Lisans Düzeyinde Açılan Dersler

/Lisans Düzeyinde Açılan Dersler
Lisans Düzeyinde Açılan Dersler 2018-02-19T14:48:45+00:00
1. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 131 İngilizce Dilbilgisi I
(English Grammar in Context I)
(3 0 3)-6 TINS 132 İngilizce Dilbilgisi II
(English Grammar in Context II)
(3 0 3)-6
TINS 133 Çevirmenler için Türkçe Dilbilgisi
(Turkish for Translators)
(3 0 3)-6 TINS 134 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi
(Comparative English-Turkish Grammar)
(3 0 3)-6
TINS 135 İngilizce Sözlü Anlatım I
(Oral Communication in English I)
(3 0 3)-6 TINS 136 İngilizce Sözlü Anlatım II
(Oral Communication in English II)
(3 0 3)-6
TINS 137 Çeviriye Giriş I: ENG-TUR
(Introduction to Translation I)
(3 0 3)-6 TINS 138 Çeviriye Giriş II: TUR-ENG
(Introduction to Translation II)
(3 0 3)-6
TINS 171 Metin İnceleme
(Text Analysis)
(3 0 3)-6 TINS 172 İngilizce Okuma-Yazma Becerileri
(Reading and Writing Skills in English)
(3 0 3)-6
TINS 173 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji I
(Lexis and Terminology I)
(3 0 3)-6 TINS 174 Sözcük Bilgisi ve Terminoloji II
(Lexis and Terminology II)
(3 0 3)-6

 

2. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 231 Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies) (3 0 3)-5 TINS 232 Çeviri Kuramları
(Theories of Translation)
(3 0 3)-5
TINS 233 Dinleme ve Not Alma Teknikleri I
(Active Listening and Note-taking I)
(2 2 3)-5 TINS 234 Dinleme ve Not Alma Teknikleri II
(Active Listening and Note-taking II)
(2 2 3)-5
TINS 235 Çeviride Bilgi Teknolojileri
(Translation Technologies)
(3 0 3)-5 TINS 236 Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Text Analysis) (3 0 3)-5
TINS 237 Özetleyerek Çeviri I (Précis Writing and Translation I) (3 0 3)-6 TINS 238 Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II) (3 0 3)-6
Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3
Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3 Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I) (2 0 2)-3 HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II) (2 0 2)-3

 

3. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 331 Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology) (3 0 3)-4 TINS 332 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts) (3 0 3)-6
TINS 333 Sözlü Çeviri I (Interpreting I) (2 2 3)-4 TINS 334 Sözlü Çeviri II (Interpreting II) (2 2 3)-4
TINS 335 Hukuk Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Law) (3 0 3)-4 TINS 336 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) (3 0 3)-5
TINS 337 Contemporary Issues in Translation (Çeviride Güncel Konular) (3 0 3)-4 TINS 338 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences) (3 0 3)-6
Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3
Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3
Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3 Serbest Seçmeli (Restrictive / Social Elective) (3 0 3)-3
TINS 381 Staj I (Summer Practice I) 5

 

4. Sınıf Ders İçerikleri / First Year (2015-2016 Akademik Yılında başlayanlar ve irregular öğrenciler için!)
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 441 Yazın Çevirisi (Literary Translation) (3 0 3)-4 TINS 442 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) (3 0 3)-5
TINS 443 Tıp Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Medicine) (3 0 3)-4 TINS 444 Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çevirisi (Special Topics in Translation: International Relations and Diplomacy) (3 0 3)-5
TINS 445 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (On-Sight Translation) (2 2 3)-4 TINS 446 Çeviri Piyasası ve Mevzuatlar (Professional Standards and Practices) (3 0 3)-5
TINS 447 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Social Sciences) (3 0 3)-4 TINS 448 Uygulamalı Çeviri Çalışmaları (Applied Translation Studies) (3 0 3)-5
TINS 449 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence) (3 0 3)-4 Seçmeli Elective (2 2 3)-5
Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3 Seçmeli (Elective) (3 0 3)-3
TINS 481 Staj II (Summer Practice II) 5

 

1. Sınıf Ders içerikleri/First Year
Fall/Güz Local/ECTS Spring/Bahar Local/ECTS
TINS 121 İngilizce Dilbilgisi (English Grammar) (3 0 3)-5 TINS 122 İngilizce Sözlü Anlatım II(Oral Communication in English II) (3 0 3)-5
TINS 123 İngilizce Yazı Bilgisi (English Composition) (3 0 3)-5 TINS 124 Dilbilim ve Çeviri (Linguistics and Translation) (3 0 3)-5
TINS 125 İngilizce Sözlü Anlatım I (Oral Communication in English I) (3 0 3)-5 TINS 126 Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları (Comparative Cultural Studies) (3 0 3)-5
TINS 127 Çevirmenler için Türkçe I(Turkish for Translators I) (3 0 3)-5 TINS 128 Çevirmenler için Türkçe II(Turkish for Translators II) (3 0 3)-5
TINS 161 Uygarlık Tarihi (History ofCivilizations) (Bölüm Seçmelisi/Departmental Elective) (3 0 3)-5 TINS 166 Türkiye’de Toplumsal Kurumlar (Social Institutions in Turkey)(Bölüm Seçmelisi/ Departmental Elective) (3 0 3)-4
(Bölüm Seçmelisi/ Departmental Elective)  (3 0 3)-5 (Bölüm Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-5
ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk(Ethics and Social Responsibility) (101)-1
Total 18/30 Total 19/30
2. Sınıf Ders içerikleri/Second Year
TINS 221 Çeviribilime Giriş(Introduction to Translation Studies) (3 0 3)-5 TINS 222 Söylem Çözümlemesi(Discourse Analysis) (3 0 3)-5
TINS 223 Dinleme ve Anlatma Becerileri I (Active Listening I) (2 2 3)-4 TINS 224 Dinleme ve Anlatma Becerileri II (Active Listening II) (2 2 3)-4
TINS 225 Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence) (3 0 3)-5 TINS 226 Yazılı Çeviriye Giriş(Introduction to Written Translation) (3 0 3)-5
TINS 227 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (Comparative English-Turkish Grammar) (3 0 3)-5 TINS 228 Çağdaş İngiliz ve Amerikan Yazını (Contemporary British and American Literature) (3 0 3)-5
(B. Seçmelisi/ Departmental Elective) (3 0 3)-5 (B. Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-5
Seçmeli/Free Elective (3 0 3)-3 Seçmeli/Free Elective (3 0 3)-3
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution I) (2 0 2)-3 HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Principles of Kemal Atatürk and History of Turkish Revolution II) (2 0 2)-3
Total 20/30 Total 20/30
  3. Sınıf Ders içerikleri/Third Year
TINS 321 Özel Alan Çevirisi: Bilim ve Teknoloji Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Science and Technology) (3 0 3)-4 TINS 322 Özel Alan Çevirisi: Medya Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Media) (3 0 3)-4
TINS 323 Özel Alan Çevirisi: Sosyal Bilimler Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Social Sciences) (3 0 3)-4 TINS 324 Özel Alan Çevirisi: Tıp Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Medicine) (3 0 3)-4
TINS 325 Sözlü Çeviri (I) (Interpreting I) (2 2 3)-3 TINS 326 Sözlü Çeviri (II) (Interpreting II) (2 2 3)-5
TINS 327 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri(On-sight Translation) (2 2 3)-5 TINS 328 Özel Alan Çevirisi: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Economics and Administrative Sciences) (3 0 3)-4
TINS 329 Çeviri Kuramları (Translation Theory) (3 0 3)-4 TINS 330 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Translation Studies) (3 0 3)-5
(B. Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-5 (B. Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-5
TINS 333 Staj I (Summer Practice) /5 Seçmeli/Free Elective (3 0 3)-3
Total 18/30 Total 21/30
4. Sınıf Ders içerikleri/Fourth Year
TINS 421 Özel Alan Çevirisi: Edebiyat Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Literature) (3 0 3)-4 TINS 422 Çeviri Projesi (Translation Project) (3 0 3)-4
TINS 423 Konferans Çevirmenliği I (Conference Interpreting I) (2 2 3)-3 TINS 424 Konferans Çevirmenliği II (Conference Interpreting II) (2 2 3)-5
TINS 425 Özel Alan Çevirisi: Hukuk Söylemi (Special Topics in Translation: Discourse of Law) (3 0 3)-4 TINS 426 Çeviri Eleştirisi (Translation Criticism) (3 0 3)-4
TINS 427 Özel Alan Çevirisi: Avrupa Birliği Metinleri (Special Topics in Translation: Discourse of the European Union) (3 0 3)-4 TINS 428 Çeviride Bilgi Teknolojileri (Translation Technologies) (3 0 3)-4
TINS 429 Ardıl Çeviri I (Consecutive Interpreting I) (2 2 3)-3 TINS 430 Ardıl Çeviri II (Consecutive Interpreting II) (2 2 3)-5
TINS 433 Staj II (Summer Practice)  /5 TINS 432 Yayıncılık ve Düzelti (Publishing and Editing) (3 0 3)-4
(B. Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-4 (B. Seçmelisi / Departmental Elective) (3 0 3)-4
 Seçmeli / Free Elective (3 0 3)-4
Total 21/30 Total 21/30