Petek DEMİR

TÜRKİYE’DE EDEBİYAT ÇEVİRMENLİĞİ

 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünün iş birliği ile, okulumuz bu kez, Dan Brown kitaplarının çevirisi ile ünlenen Sayın Petek Demir’e ev sahipliği yaptı.

Dilimize kazandırdığı 35 kitapla, edebi çeviri alanında uzun zamandır kalem oynatan Demir, çevirinin “sabır işi” olduğunu vurgulayan sözleriyle konuşmasına başladı. Kültürler arası bir iletişim olan çeviride, çevirmenin önemli bir takım sorumluluklarının bulunduğunu, deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilerimizle paylaştı. Bu bağlamda, hem kaynak hem de erek dildeki kültür öğelerini irdelemenin, çevirmenin en temel görevlerinden olduğunu, gerekçeleriyle birlikte açıkladı. Çoğu zaman eleştirilen popüler kültürün de aslında çevirmen için önemli bir dayanak noktası olabildiğini belirtti. Özellikle edebiyat çevirmenliğinde, satır aralarını okuyabilmenin önemini vurgularken, bu beceriyi edinmeye uzanan yolun, mutlaka okumak, izlemek ve dinlemekten geçtiğini anlattı. Genel anlamda, Türkiye’de edebiyat çevirmeni olmanın çeşitli açılardan zorluklarını paylaşan Demir, her şeye rağmen “çevirmen” kimliğiyle anılmanın kişiye huzur veren, onu onurlandıran bir meslek olduğunu ifade eden sözleriyle konuşmasını noktaladı. Daha sonra, öğrencilerimizin yönelttiği soruları içtenlikle cevaplayarak, çıktıkları yolda, onları aydınlatmaya devam etti.

 

Söyleşi, Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın, bu yararlı etkinlikten duyulan memnuniyeti ifade eden sözlerinin ardından, Sayın Petek Demir’e bir plaket sunması ile sona erdi.