Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr. Mine ÇANKAYA

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Mine Çankaya
2.      Doğum Tarihi: 09.06.1977
3.      Unvanı: Öğretim Görevlisi Dr.

 

 

 

4.      Öğrenim Durumu: Doktora


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İngilizce
Mütercim-Tercümanlık

Hacettepe Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Uluslar arası İlişkiler

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2003

Doktora

İngiliz Dilbilimi

Hacettepe Üniversitesi

2009

 

 

 

 

 

 

 

5.      Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi :
Profesörlük Tarihi :
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1.  Yüksek Lisans Tezleri
6.2.  Doktora Tezleri
7.     Yayınlar
7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Representation of Gender in Turkish TV Commercials”, Çankaya Üniversitesi, Journal of Arts and Humanities dergisinde Ocak 2012 tarihinde yayınlanmak üzere Kabul edilmiştir.
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7.  Diğer yayınlar


“Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik İlkesi Bakımından Kadının Söylemsel Temsili”,D.Çiğdem Sever ile birlikte,,Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009, İzmir,

“The Discursive Construction of Masculinity in 2009 Economic Crisis”,2nd Conference on Language, Literature and Linguistics, Athens Institute of Education and Research, 14-16 Temmuz 2009, Atina.

“Çeviri Kişisel Gelişim Kitapları Başlıklarında Kimlik Sunumu”,23. Ulusal Dilbilim Kurultayı,14-15 Mayıs 2009, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

‘’Çeviri Eğitimi ve Türk Yazılı Basınında Çeviri’’24. Ulusal Dilbilim Kurultayı,17-18 Mayıs 2010,
Ortaduğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

7.8. Uluslararası atıflar
8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)
9.    İdari Görevler
Mütercim-Tercümanlık Bölümü 3.Sınıf Akademik Danışmanlığı
3Ç Çankaya Çeviri Çevresi Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Çift Anadal ve YanDal Koardinatörlük
Mütercim Tercümanlık Bölümü AKTS Koardinatörü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Yeni Ders Programı Koardinatörü
1.Ankara Çeviribilim Öğrenci Kongresi, 20 Nisan 2010, Çankaya Üniversitesi-ANKARA-Düzenleme Kurulu Üyeliği
Çankaya Üniversitesi, 2.Liselerarası İngilizce Şiir ve Öykü Yarışması, Jüri Üyeliği,
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11.  Ödüller

12. 


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

  TINS 409 Ardıl Çeviri

 

3

TINS 303 Ekonomi ve Hukuk Metinleri Çevirisi

1

2

TINS 305 Simultane Çeviri I

1

3

TINS 205 Resmi Yazışmalar

1

2

TINS 403 Konferans Çevirmenliği

1

3

İlkbahar

  TINS 404 Konferans Çevirisi 2

1

3

  TINS 110Çeviriye Giriş

1

2

TINS 306 Simultaneye Giriş II

1

2

TINS 401 Çeviri Projesi

1

2

2010-2011

Güz

  TINS 409 Ardıl Çeviri

1

3

TINS 303 Ekonomi ve Hukuk Metinleri Çevirisi

1

 

2

 

TINS 205 Resmi Yazışmalar

TINS 305 Simultane Çeviri

1
1

2

3

 

 

 

İlkbahar

  TINS 304 Çeviri Kuramı

1

2

  TINS 302 Uluslar arası İlişkiler Metinleri Çevirisi

1

2

TINS 110 Çeviriye Giriş

1

2

TINS 308 Özetleyerek Çeviri

1

3