Sevgili Gençler, 

“Çevirmen” dediğimizde belki de dünyanın en eski mesleklerinden birini tanımlıyoruz. Dillerin, kökende kardeş olsalar da, tek heceli, eklemeli ve çekimli diller haline dönüşerek ve dil aileleri oluşturarak birbirlerinden ayrılmasıyla, diller ve kültürler-arası iletişimi sağlayacak çevirmenlere tarih boyunca ihtiyaç duyulmuştur. Bir kültürden diğerine aktarım diye de tanımlayabileceğimiz çeviri eyleminin disipline edilmesine dönük çalışma alanı olan Çeviribilim, sosyal bilimler altında yer almaktadır: Dilbilim, felsefe, edebiyat, sosyoloji, hukuk, tıp, mühendislik, vb. alanlar ve söylemleri Çeviribilim’in konuları arasında bulunmaktadır.

Son elli yılda bütün insan topluluklarının ve kültürlerinin ürettiğinin toplamından fazla bilgi üretmiş, kültürel çoğulculuğun egemen olduğu ve hızla değişip yenilenen günümüz dünyasında bu mesleğin kültürler arası iletişim ve etkileşimde ne denli önemli rol oynadığı ve ne denli vazgeçilemez olduğu da ortadadır.

Çankaya Üniversitesi’nin  eğitimli bireylerle ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılama vizyon ve misyonunu doğrultusunda, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Mütercim-Tercümanlık Bölümü de, alanında yetkin ve evrensel değerlerle donatılmış çevirmenleri ülkemize kazandırma amacındadır.

Alanda isim yapmış değerli çevirmenlerle, bölümümüz bünyesinde bulunan seçkin öğretim elemanlarıyla, her türlü teknik, teknolojik donanıma sahip Andaş Çeviri Laboratuvarıyla, Bologna Sürecinin getirdiği çağdaş eğitim programı ve Erasmus öğrenci değişim programıyla, Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2005 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Alanı seçecek tüm adaylara başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ertuğrul KOÇ

Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, alanında yetkin ve evrensel değerlerle donatılmış çevirmenleri ülkemize kazandırma amacındadır. Alanda isim yapmış değerli çevirmenlerle, Bölümümüz bünyesinde bulunan seçkin öğretim elemanlarıyla, ISO standartlarınca belirlenmiş ve her türlü teknik, teknolojik donanıma sahip Andaş Çeviri Laboratuvarıyla, Bologna Sürecinin getirdiği çağdaş eğitim programı ve Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla, Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2006 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, deneyimli akademik kadrosuyla, öğrencilerine sağladığı geniş eğitim perspektifi ve altyapısıyla, Çift Anadal ve Yandal programları ve ERASMUS programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci değişim olanaklarıyla, kısa sürede alanının iddialı bölümlerinden biri olmuştur. Bölümümüz öğrencileri, seçmeli dersler kapsamında Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca derslerini takip ederek becerilerini bu dillerde de geliştirebilirler.

Bölümümüz, ülkemizin Avrupa Birliği ve ‘Dünya’ ile kurduğu siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel ilişkilerinde gerek duyulan çevirmen gereksinimini karşılamak üzere resmi kurumlar (Milli Eğitim, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları; DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT; Bankalar ve diğer özel sektör kurumları) ve özel kuruluşlar için nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektedir.