Sözlü Çeviri Yetenek Sınavı ve Değerlendirme Süreci

/Sözlü Çeviri Yetenek Sınavı ve Değerlendirme Süreci

Lisans eğitiminin son yılında sözlü çeviri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin, Sözlü Çeviri Yetenek Sınavı’na katılabilmeleri için 3. sınıf sonunda bölümümüze dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Sınavla ilgili bilgiler:

  1. Sözlü çeviri yetenek sınavı, adayın Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane çeviri becerisi ve genel kültür bilgisini ölçen bir sınav olup laboratuvar ortamında gerçekleştirilecektir.
  2. Sınavda adayın sözlü çeviri becerisi 80 puan üzerinden, genel kültür bilgisi 20 puan üzerinden değerlendirilir ve toplam 100 puan üzerinden bir yetenek puanı elde edilir.
  3. Adayların sözlü çeviri sınavında aldıkları yetenek puanının %70’inin ve üçüncü yılsonu genel not ortalamalarının %30’unun alınmasıyla öğrencinin başarı puanı hesaplanır.
  4. Öğrencinin sözlü çeviri sınavında başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan aldığı puanla transkript ortalaması toplamının en az CC (60-69/100) seviyesinde olması gerekir.
  5. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşacak çevirmen adayları, yazılı çeviri alanındaki ortak derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak sözlü çeviri dersleri alırlar.

Sınav Değerlendirme Kriterleri‘ni görüntülemek için tıklayınız.

2018-06-05T10:23:22+00:00