20 Nisan 2015 tarihinde 13:20’de Merkez Kampus Mavi Salon’da
Mütercim-Tercümanlık Bölümü olarak “Konferans Tercümanlığı”
konulu konferans düzenlenmektedir.